<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2942705&amp;fmt=gif">
KONTAKT OSS
Innhold
Kontakt oss
Aztek_bildebank-19 (1)

Aztek Azure Platform

Vi bistår deg med å sette opp en god grunnmur fra starten av slik at du er sikret et skymiljø som er bygget for fremtiden og kan skaleres etter hvert som behovet endrer seg.

Når man designer et skymiljø er det ofte basert på et eller få konkrete behov, og skymiljøet blir etablert med kun det behovet i tankene. Dette kan skape utfordringer på et senere tidspunkt da skymiljøet ikke skalerer og man ender opp med kostbare redesign.

Dropp månedsvis med design og implementering

Å starte helt med blanke ark er tidkrevende. Ofte er det også enklere å se hva man vil endre, enn å designe en løsning helt fra bunnen av.

Aztek har utviklet en ferdig pakke der grunninfrastrukturen i Azure automatisk blir tilgjengeliggjort på bakgrunn av kode. Prosesser og beste praksiser er basert på Aztek Know-How og Microsoft Cloud Adaption Framework (CAF). På denne måten kan du som kunde få en ferdig skyplattform som raskt kan tas i bruk, og som samtidig kan videreutvikles ettersom behovet endrer seg.

Aztek har et sterkt miljø av spesialister innen sky, sikkerhet og infrastruktur

Våre konsulenter har lang erfaring med å bistå våre kunder med sikkerhet, identitet og tilgangskontroll for å sikre virksomhetens data.

Vi designer og etablerer ulike oppsett av infrastruktur både on-prem, private eller offentlige skyplattformer, hybride- og multi cloud løsninger tilpasset kundens nåværende behov, og skalerbart for fremtidige behov. Vi har erfaring med skyplattformer som Azure, AWS og GCP med tilhørende tjenestemodeller som IAAS, PAAS og SAAS.

Vi brenner for automatisering som raskt kan tilgjengeliggjøre tjenester etter kunders behov og automatisert utrulling og drift av basis infrastruktur, herunder skyplattformer, klienter, servere, tjenester og applikasjoner.
Våre leveranser vil alltid ha fokus på backup, overvåking og trusselhåndtering for å sikre høy tilgjengelighet for deg.

Viktigste fordeler 

  • En ferdig skyplattform som raskt kan tas i bruk og som kan skaleres etter behov
  • Grunninfrastrukturen i Azure blir automatisk tilgjengeliggjort på bakgrunn av kode
  • Erfaringsbaserte prosesser og verktøy som gir deg beste praksis i å ta i bruk Azure
  • En skalerbarplattform som kan tilpasses ditt nåværende og fremtidige behov
Profilbilde Morten Strand
Morten Strand
CEO Cloud Prepare
+47 484 98 126