<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2942705&amp;fmt=gif">

Aztek blir partner med HashiCorp

Snorre Meland
19.aug.2021 12:15:00

Aztek skal bli Norges ledende miljø på modernisering og sikkerhet ved hjelp av IT og skyteknologi. Vi bistår kundene våre med en planmessig tilnærming til digitalisering ved å sette fokus på forretning, teknologi og samspillet mellom dem. Viktige elementer som fleksibilitet, kostnader og sikkerhet ivaretas i digitaliseringen.

Aztek har signert en partneravtale med HashiCorp, en verdensledende leverandør av automatiserings- og sikkerhetsløsninger for moderne sky-miljøer.

- Hashicorp tilbyr elegante løsninger på vanskelige utfordringer innen moderne applikasjons- og sikkerhetsarkitektur. Deres produkter gjør det enkelt å sikre og integrere mikrotjenester der alternativene ofte er vanskelige å lære og komplekse å forvalte. I tillegg er de et selskap som aktivt engasjerer seg og er nysgjerrig på sine kunders utfordringer og jeg er derfor svært fornøyd med å få dem som partner.

/Ole Andre Schistad, Arkitekt

HashiCorp_App_Deployment_Stack_OnWhite_RGB

Aztek har lang og tung spisskompetanse på en rekke Hashicorpprodukter hvorav Terraform og Vault er eksempler på produkter med stor utbredelse. Gjennom partnerskapet kan Aztek tilby sine kunder HashiCorps komplette produkttilbud bestående av innovative plattformer for mer effektiv og sikker administrasjon av skyinfrastruktur.

– Flere og flere selskaper går over til en muliti-cloud-modell for sin IT-infrastrukturene, Aztek er en dyktig og spesialisert partner som har utmerke seg ved å hjelpe sine kunder på denne reisen. Vi ser frem til å samarbeide med Aztek mot våre kunder. Selskapet har sterk kultur og kompetanse på sky, digitalisering og transformasjon, med sin dype kunnskap og lange erfaring med skytransformasjonsprosjekter vil Aztek være en verdifull partner for HashiCorp i Norge.

/Mark Mason, Senior Director Partners, EMEA, HashiCorp.

Raskere og tryggere transformasjonsreise

Aztek skal være Norges ledende miljø på modernisering og sikkerhet ved hjelp av it- og skyteknologi og støtte sine kunder på hele transformasjonsreisen. Siden 2020 har Aztek etablert kontor i Trondheim i tillegg til kontoret i Oslo. Selskapet vokser raskt og teller i dag 85 ansatte som leverer konsulenttjenester med fokus på sky og infrastruktur til i tillegg også å dekke strategi, sikkerhet, moderne utvikling og datadrevet innovasjon.  

- Vi er opptatt av bruken av sky - hvordan en skal digitalisere og sikre infrastruktur, både når det gjelder drift og utvikling. DevOps er sentralt for oss. Med Hashicorp sine produkter så binder vi dette sammen i enda større grad. Automatisering av infrastruktur med sikkerhet basert på Zero Trust-prinsipper er viktige komponenter i våre leveranser. Vi har høye forventninger til vårt samarbeid med Hashicorp.

/Knut Johannes Dahle, CTO

Abonner på Aztek Insights!