<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2942705&amp;fmt=gif">
KONTAKT OSS
Innhold
Kontakt oss

Aztek etablerer nytt miljø - Cloud Software Solutions

Snorre Meland
26.jan.2021 12:58:15

Aztek skal være Norges ledende miljø på modernisering og sikkerhet ved hjelp av skyteknologi. Vi etablerer nå en ny enhet - Aztek Cloud Software Solutions som skal ha fokus på friksjonsfrie kundereiser og effektive arbeidsprosesser ved bruk av markedets ledende verktøy for kundedialog.

CRM er høyt etterspurt i markedet, våre kunder ønsker å investere i moderne skyløsninger som kan bedre kundeopplevelsen, øke innsikten gjennom bedre datafangst i digitale kanaler, og bidra til mer effektive forretningsprosesser ved bruk av kunstig intelligens, automatisering og IoT.

shutterstock_723425668

I Aztek er alle medeiere. Om du jobber med, eller vil ta steget over til å jobbe med CRM og kundedialog, ønsker å være med å forme din egen arbeidsplass og være medeier bør du ta en titt på denne stillingsannonsen.

Fra før består Aztek av Aztek Cloud Prepare som har fokus på infrastruktur og sky, Aztek Cloud Innovate som har fokus på innovasjon og dataanalyse, Cloud Trust som har fokus på sikkerhet og etterlevelse av regulatoriske krav og Aztek Cloud Develop som har fokus på moderne utvikling OnPrem og i Sky. Aztek har kontorer i Oslo og i Trondheim.

Abonner på Aztek Insights!