<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2942705&amp;fmt=gif">

Azure Reservations & Capacity

02.feb.2022 11:01:08

Det er lett å tenke at med reservasjoner i Azure kan du alltid spinne opp VM-ene dine, men det er faktisk ikke tilfelle. Du blir bare prioritert.

Det er her kapasitetsreservasjoner spiller inn. Med dem er du faktisk garantert ressursene, og i denne Youtube videoen forteller Petter Arnesen deg mer om dette og viser deg hvordan du distribuerer det.

Have fun :-) Video in English
URL: Azure reservations doesn't guarantee you resources, but capacity reservations do!'

 

Anbefalt lesning

Relaterte innlegg Cloud Prepare

Abonner på Aztek Insights!