<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2942705&amp;fmt=gif">
KONTAKT OSS
Innhold
Kontakt oss

Decoding Azure VM size names - What do they mean?

29.mar.2022 14:11:02

[Family] + [Sub-family]* + [# of vCPUs] + [Constrained vCPUs]* + [Additive Features] + [Accelerator Type]* + [Version].....???????

"Azure VM size names" kan være forvirrende i begynnelsen, men de er vanligvis ganske logiske hvis du vet hva hver del av dette størrelsesnavnet betyr. I denne YouTube videoen leder Petter Arnesen oss gjennom hva vi må tenke på angående "Azure VM size names".

Have fun :-) Video in English
URL: 
Decoding Azure VM size names - What do they mean?

 

 

Anbefalt lesning

Relaterte innlegg Cloud Prepare

Abonner på Aztek Insights!