KONTAKT OSS
Innhold
Kontakt oss

Fra Gartners krystallkule: myke verdier og kollektiv intelligens

24.jan.2019 10:36:45

I slutten av november skrev vi et innlegg her på Aztek Insights hvor vi presenterte vår satsing på Fremtidens IT som bygger på tre ulike perspektiver: Medarbeidere, forretning og IT-organisasjon.

Satsingen handler om at vi skal kunne tilby IT-tjenester som samsvarer med fremtidens behov. Derfor var det svært interessant å delta på Gartner-konferansen i London i desember  og få innsikt i deres innsikt og krystallkule. Her er noen utvalgte statistikker og spådommer:

  • Innen 2022 vil 50% av verdens data befinne seg i skyen
  • 75% av alle bedrifter er ikke organisert for på en måte som lar de bygge riktige IT-tjenester i skyen
  • Fordi de er strukturert feil, vil 40% av alle bedrifter måtte unødvendige ressurser for å kunne benytte skytjenester innen 2020
  • Innen 2020 vil en “on-premise only”-strategi være et hinder for verdiskaping

Hovedtrenden i IT-markedet

Kort oppsummert handlet konferansen om IT-trender og hvordan dette vil påvirke IT-leverandører, tekniske rådgivere og sluttkunder. Hovedtrenden dreier seg om myke verdier og kollektiv intelligens, som igjen kan relateres til hvordan selskaper bygger opp deres interne IT-organisasjon.

Det myke, evnen til å se IT og utover det tekniske blir bare viktigere og viktigere. IT påvirker mye av folks vanlige hverdag og vår private bruk setter presedens for hvordan vi ønsker å benytte det i jobbsammenheng. Dermed vil det bare bli viktigere å kunne utnytte bedriftenes kollektive intelligens og ha et bredt og sammensatt team som ser utover den tradisjonelle tekniske kompetansen.

De som ikke tilpasser seg etter sosiale og pedagogiske behov vil tape i lengden. Vinnerne vil derimot bygge en bred og sammensatt IT-organisasjon med flat struktur, kort vei fra idé til beslutning og lav terskel for prøving og feiling og med brukeren i sentrum. Det handler om å se menneskene i det IT-tekniske.

Skyen blir viktigere og de store blir større

Den tekniske trenden er, ikke overraskende, at alt skal ut i skyen og at de 3 store - Microsoft, Google og Amazon - har så store muskler at de på sikt vil være aktørene som dominerer leveransen av de grunnleggende infrastruktur tjenestene i skyen.

Det handler ikke lenger om cloud first, men om cloud only.

Problemet er at 75% av bedriftsledere ikke har kompetansen til å ta de nye trendene innover seg og forstå hvordan man skal strukturere seg for å kunne utnytte mulighetene som teknologien tilbyr. Her er vi altså tilbake til viktigheten av å ha en moderne IT-organisasjon, der ledelse, IT og HR opererer side om side.

Abonner på Aztek Insights!