KONTAKT OSS
Innhold
Kontakt oss

Fremtidens IT i tre perspektiver

av Kolbjørn, 28. nov. 2018, 16:04:46

Aztek er i en spennende utviklingsprosess, hvor våre konsulenter er involvert i utviklingen av konseptet Fremtidens IT. Fokuset vårt ligger på hvordan norske bedrifter kommer til å benytte IT-tjenester i fremtiden, og hvordan de kan utnytte ny teknologi på best mulig måte.

Vi ser først og fremst at det er et høyere fokus på det menneskelige rundt IT, og at folk ønsker å bruke IT på lik linje i arbeid som man gjør i hverdagen, og at sikkerhet står i sentrum av søkelyset. For at vi skal kunne tilby IT-tjenester som samsvarer med fremtidens behov, har vi derfor valgt å se fra tre perspektiver:

Medarbeideren:

Privat bruk av teknologi og enheter setter presedens for hvordan vi vender oss til og forventer at IT skal kunne brukes. Før har IT vært sentrert som et verktøy som brukes for å løse et problem, men nå blir kommunikasjon og samhandling stadig viktigere. Vi ønsker å bruke IT som et kommunikasjonsmiddel internt, mot sluttkunder og med partnere - og vi vil gjerne bruke hva slags enhet som helst, hvor som helst og når som helst. Dette krever at vi tenker utover det tekniske, og fokuserer på hvordan man ivaretar prosesser og sikkerhet.

Vi ser at det er viktig å fokusere på hvordan dette påvirker organisasjonen, hvordan man arbeider og hvordan informasjon brukes; fordi det kan brukes til mer nå enn tidligere. Derfor er informasjonsflyt og -tilgjengelighet også et viktig aspekt sett i medarbeiderperspektivet.

Forretningen:

Fremtidens IT endrer også hvordan bedrifter som helhet må tenke, fordi kunder forventer at bedriftene skal kunne levere tjenester som står i stil med dagens behov - og morgendagens behov etter hvert som de dukker opp. Dette setter også krav til time to market, fordi det krever at man raskt må kunne levere løsninger som samsvarer med ulike selskapers behov. Dette understreker viktigheten av at konsulenter, utviklere og arkitekter forstår sine kunder.

IT-organisasjonen:

Hva tenker hver enkelt organisasjon om fremtidens IT, hvordan ønsker de å angripe mulighetene som ligger foran dem, og hvordan er de bygget opp for å gripe nevnte muligheter? Fleksibilitet er et nøkkelord når vi snakker om fremtidens IT, nettopp fordi dette lar selskapene tilpasse seg raskt. Samtidig har sikkerhet fått en ny betydning, fordi man kan benytte tjenester som bruker kunstig intelligens for å lære seg hvordan sikkerhetsangrep oppfører seg. Det betyr at man kan gjøre preventive tiltak, avdekke og avverge feil før det skjer.

Les mer: Edge computing, maskinlæring, AI og hybride løsninger var hovedtemaene under årets VMworld.

Aztek Insights

Dette er en plattform som gir deg som besøker nettsiden en introduksjon til våre tanker om bransjen vi jobber i.
Alt vi snakker om forankres i vår kultur og kunnskap. 

Abonner på Aztek Insights