<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2942705&amp;fmt=gif">
KONTAKT OSS
Innhold
Kontakt oss

Hvordan implementere Dynamics 365 Project Operations i din bedrift?

Madelein Andersen
26.jan.2023 15:35:24

Opplever du behov for å gjøre endringer i din bedrift, men er usikker på hvor mye som kreves for å få det gjennomført? Eller tar det overraskende lang tid å få nye systemer på plass og i bruk? Vi i Aztek hjelper deg med å lykkes med implementeringen, og samtidig engasjere dine ansatte gjennom prosessen.   

Det er mange måter å implementere Dynamics 365 Project Operations på, og en måte er ikke bedre enn en annen. Vi har noen råd på veien som etter erfaring har vist seg å ha utslagsgivende effekt for en smidig implementering.   

Vi i Aztek opplever at våre kunder har suksess med implementeringen når følgende punkter blir møtt.  

1. Uformelt informasjonsmøte og pilotprosjekt.  

 • Gir oversikt over ditt behov
 • Gir informasjon om hvordan ditt behov kan bli dekket av applikasjonen  
 • Gir konkret informasjon som kan deles internt 

Vi møtes for å diskutere hvordan Dynamics 365 Project Operations kan assistere deg og deres bedrift til å lykkes. Vi vil presentere en mulig leveranseplan med oversikt over arbeidsoppgaver, deres bidrag og kostnader, og dere gir oss innsikt i deres arbeidshverdag og behov. 

Det er vår anbefaling at det gjennomføres et pilotprosjekt som viser hvordan løsningen tar hensyn til deres behov. På den måten vil dere få tilpasset informasjon om løsningen før dere tar en avgjørelse om implementering. Pilotprosjektet er nyttig å presentere internt i bedriften. Dette vil bidra til å skape fellesskapseie og entusiasme. Dine ansatte er deres viktigste ressurs og de vil garantert ha mange nyttige innspill på veien. 

2. Velg 2-6 superbrukere internt 

 • Sørger for brukeradopsjon
 • Sørger for kvalitetssikring av kunnskap internt
 • Sørger for verdifulle innspill fra de ansattes perspektiv

Avhengig av din bedrift størrelse er det vår anbefaling at dere velger dere ut noen ansatte som får ansvaret med å være superbrukere. De vil ha en viktig rolle i implementeringen og i etterkant. Superbrukerne vil bidra med sine synspunkter gjennom hele implementeringsprosessen, få kontinuerlig opplæring og være dine ansattes første kontaktpunkt ved spørsmål om løsningen. På den måten sørger du for at kunnskap om løsningen finnes i organisasjonen og ikke utenfor, samtidig som vi får brukernes perspektiv inn i diskusjonen og utvikling av løsningen før lansering. Det er kostnadsbesparende. I tillegg fungerer de som ambassadører for løsningen som bidrar til at systemet lettere blir adoptert av de resterende brukerne i din organisasjon.  

3. Offisielt oppstartsmøte 

 • Gir en god oversikt over ansvarspersoner og fremdriftsplan
 • Definisjon av brukerhistorier

I vårt første offisielle prosjektmøte vil vi introdusere konsulentene som vil jobbe med prosjektet og presentere en fremdriftsplan. Vi vil diskutere hvordan dere ønsker opplæring, lansering og tidsbruk. Dynamics 365 Project Operations kan leveres på minimum 6 måneder, det vil også kreve fullt samarbeid fra deres side. I dette møtet vurderer vi deres situasjon og bidragsevne, og finner en løsning for levering som passer dere.  

4. Lansere systemet i ulike faser 

 • Sørger for internt engasjement
 • Sørger for grundig opplæring
 • Sørger for verdifulle tilbakemeldinger fra brukere 

Som ved alle nye endringer, sørger Dynamics 365 Project Operations for en intern endring som man trenger tid til å lære seg. Man bør derfor dele opp lanseringen og bruken av systemet i ulike faser for at systemet ikke skal bli for overveldende. Vi anbefaler å lansere systemet i 3 ulike faser, hvor du prioriterer rekkefølgen i forhold til bedriftens behov. De ulike fasene er; Ressurs og prosjekt, Salg og Spesialtilpasninger. Dette vil sørge for en grundig opplæring av dine ansatte, gjøre systemet håndterbart, samt gi rom for å komme med tilbakemeldinger som kan utbedres i de kommende fasene.    

5. Dokumentasjon, opplæring og support 

 • Sørger for at informasjon er tilgjengelig for alle
 • Sørger for brukertilpasset opplæring med visning i systemet og forklaringer  

Aztek leverer Dynamics 365 Project Operations med opplæring, brukermanual og andrelinje support de første 3 månedene etter lansering. Du velger selv hvor omfattende treningen skal være, hvor lenge du ønsker support og hvor mye dokumentasjon som er ønskelig. Tenk igjennom om det er ønskelig med: 

 • Fysisk eller digital opplæring
 • Videodemonstrasjoner
 • Bistand med lisenskjøp
 • Treningsoppgaver
 • Kunnskapsbibliotek
 • Sertifisering 

Er dere klare for å endre din bedrifts prosjektleveringer - les mer om hvordan vi kan hjelpe deg. 

Anbefalt lesning

Relaterte innlegg Solutions

Abonner på Aztek Insights!