<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2942705&amp;fmt=gif">

Flere muligheter for faglig utvikling

08.des.2020 11:00:21

- Jeg ramlet egentlig litt tilfeldig inn i Aztek i 2009; da trappet jeg opp på kontoret, og etter to intervjuer signerte jeg kontrakt. Resten er historie, ler Jørgen Styrmo Borghagen.

Jørgen BorghagenSom teamleder i Prepare-avdelingen, det opprinnelige Aztek-miljøet, har Jørgen fagansvar for Modern Workplace – altså alt som er rundt brukerenheter – samtidig som han også er konsulent ute hos kunder. I dag sitter han med modernisering og forvaltning av plattformen til Utenriksdepartementet.

Mye har skjedd i Aztek siden 2009, og Jørgen kan fortelle at nye ansatte nå vil komme inn et mer strukturert selskap enn det han selv møtte for 11 år siden, men at det solide verdigrunnlaget i selskapet fortsatt står stødig selv om selskapet vokser.

- For meg som har vært med så lenge i Aztek er det utrolig spennende å se at vi nå lykkes i å sette ny fart i selskapet med ny strategi, nye fagområder og ikke minst flere nye kolleger! Jeg oppfatter at vi, til tross for stor vekst, har klart å ivareta de gode verdiene som har vært her hele veien, samtidig som det kjennes godt at vi nå klarer å utnytte det potensialet jeg mener har ligget i Aztek hele tiden, sier Jørgen.

Les også: Møt en kollega: Marie!

Solid erfaring og nye impulser dekker morgendagens kundebehov
For i denne vekstperioden har Aztek behov for mange nye folk til teamene, og målet er å doble antall ansatte i løpet av 2021. Fokus er å få inn en stor variasjon av aldersgrupper, faglige bakgrunner og arbeidserfaringer.

- Nå kommer det inn mange unge mennesker i selskapet som setter oss gamle i et dårlig lys med alle sertifiseringene sine og en utrolig drive for å lære seg nye ting, ler Jørgen og fortsetter:

- De engasjerer oss som har vært med en stund, og vi er helt avhengig av dem, samtidig som vi også trenger de erfarne og godt etablerte konsulentene. Vi trenger den miksen som Aztek i grunnen selv består av; et solid fundament av fagkompetanse og erfaring, med kontinuerlig påfyll av ny kunnskap og nye impulser.

For med røtter i en infrastruktur-fokusert verden, har Aztek den siste tiden sett et økende behov for å levere en større del av verdikjeden til kundene sine, og på den måten posisjonere seg enda sterkere i et marked i stor endring. 

- Der det tidligere har vært litt sånn at du enten jobbet med sky, eller med det gamle, har det skillet blitt visket litt ut. Nå strekker vi oss etter å levere nye, moderne tjenester ved å bygge videre på nettopp det fundamentet vi har fra "det gamle". 

Og med en stødig strøm av nye ansatte vil Aztek nå kunne dekke over enda flere fagområder, noe Jørgen ser skaper tilgang på kompetanseområder han møter ute hos kunder, samtidig som det vil øke kompetanseutviklingen i faggruppene på sikt.

Les også: Bygger Nordens ledende miljø på modernisering og sikkerhet

Jørgen Borghagen

Setter spor i markedet
Et hovedfokus for tiden fremover er dermed å fortsette rekrutteringen av nye, kunnskapsrike og engasjerte ansatte, for slik å dyrke Azteks klare identitet i fagmiljøet, og etterlate noen store spor i markedet.

- Og her får vi allerede god respons, både fra partnere og kunder som nå er enda mer nysgjerrige på hva vi jobber med. Det er spennende at Aztek nå kan tilby enda bedre og varierte løsninger til kundene våre, og samtidig er det motiverende for oss ansatte at vi får enda flere muligheter for faglig utvikling; både gjennom nye fagområder vi selv bygger opp, og oppdragene vi får inn, sier Jørgen og avslutter:

- Nå handler det om å komme over den kneika det er å bli store nok til å ta mer plass, og vi ser at den faglige og erfaringsmessige blandingen Aztek nå bygger seg opp, vil skape gode løsninger og stor verdi i tiden fremover, avslutter Jørgen. 

Er du en ny kollega?
Du finner alle ledige stillinger 
her, så ikke vent med å søke! 

Anbefalt lesning

Relaterte innlegg Møt en kollega

Abonner på Aztek Insights!