<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2942705&amp;fmt=gif">

Driven til å lage noe sammen

16.nov.2020 11:08:13

- Det er veldig spennende å få være med og gjøre noe man føler er til nytte for mange mennesker; å kunne være med å påvirke enda mer direkte i samfunnet med det man holder på med, sier Marie Pauline Strømme Kristiansen.

Marie jobber som utvikler i Aztek, og var en av seks som startet den nye avdelingen i Trondheim i oktober. Etter bare litt over en måned i jobben er Marie godt plassert på prosjekt hos Norsk Helsenett.

- Jeg er nå på et team som jobber med det Norsk Helsenett kaller Grunndata. Vi sitter på systemer som brukes av hele helsesektoren, og jobber blant annet med kontaktregistere med oversikt over ulike virksomheter og personell i helsesektoren og fasiliterer dermed kontakt mellom de ulike delene, forteller Marie.

gruppebildeVil du jobbe i Aztek? Se alle våre ledige stillinger her!

En bransje med høyt tempo
Det er ett år siden Marie fullførte masterstudiet i kybernetikk i Trondheim, en utdannelse hun påpeker er en ingeniør-utdannelse mer enn IT, men som er nært beslektet.

- Så jeg følte meg ganske ny da jeg først kom ut i arbeidslivet, og derfor har det har vært viktig for meg å både ha mulighet til å påvirke endringer i selskapet, men også å ha takhøyde for å spørre, sier Marie.  

Hun påpeker at det kanskje spesielt innenfor IT er vanskelig å ferdig utdanne seg til en spesifikk jobb, fordi at alt endrer seg hver eneste dag.

- Alt jeg lærte første året av masteren min, altså for seks år siden, er jo utdatert – for seks år siden, ler Marie og påpeker at man er avhengig av kontinuerlig å lære for ikke å falle bakpå.

- Dette differensierer Aztek i stor grad; at alle har en slik konstant endringsvilje, at de alltid er innstilt på å lære, og dele av det de lærer.  

Åpne faglandskap
Når det nå er mye som rører på seg internt i Aztek idet selskapet ekspanderer og ser etter nye prosjekter og nye markeder å gå inn i, trengs det flere nytenkende og engasjerte mennesker å vokse sammen med.

- Vi trenger stor variasjon og balanse fremover! Det er alltid behov for nye tanker og ideer, men samtidig balansere ut med dem som har prøvd og feilet litt, for det er ikke alle nye ideer som nødvendigvis er gode, ler Marie.

Her understreker hun at man i Aztek ikke må komme inn som en ferdig utlært spesialist, men at man snarere blir møtt med et solid fundament å bygge – både seg selv og selskapet – på.

Les også: Møt en kollega: Aleks!

Det er det særegne, åpne "faglandskapet" i Aztek som for Marie er et slags trekkplaster inn i selskapet, som innebærer at alle har ulik kunnskap om, og lidenskap for faget sitt, som de gjerne vil dele.

- Her er det lav terskel; et sted hvor nye ideer og trender kan møte solid, grunnleggende kunnskap. Så hvis man er ny, og fortsatt litt forvirret, vil man være omringet av åpne og kunnskapsrike folk, sier Marie.

IMG_2017Det er liten tvil om at Marie bestandig har vært over gjennomsnittet interessert i data og teknologi, så det var ingen stor overraskelse at hun endte opp blant andre teknologi-entusiaster i Aztek. 

Former sin egen arbeidshverdag
Selv om Aztek i dag er over 50 ansatte, er det fortsatt "få nok" til at alle føles tett på, forteller Marie, og en stor fordel er at du som ansatt slik får en bedre forståelse av hva som ligger bak et konsulentselskap.

- Du får mer innblikk salgsprosesser og organisasjonsbygging enn om du kom inn i et stort konsulentselskap med veldig avgrensede roller, og hvor du ville blitt solgt ut på prosjekt uten at du er spesielt involvert selv.  

Hun forteller videre at det som skiller en jobb hos Aztek fra andre konsulentselskaper, er i hvor stor grad hver ansatt får påvirke og forme sin egen arbeidshverdag.

- Det er kort vei for å komme med innspill, og i Aztek er man dessuten hele tiden i dialog med den som skal "selge deg ut". Det betyr at du er inkludert i salgsprosessene, og kan dermed påvirke de prosjekter du syns virker spennende, sier Marie.

Bygger Aztek fra bunnen!
Aztek Trondheim åpnet offisielt kontordørene på Digs 1. oktober, og er nå en selvstendig gren i selskapet. Foreløpig er de seks ansatte, men ønsker seg flere på laget når de nå skal bygge hele avdelingen fra bunnen.

Les også: Varsko her, Trondheim - noe kult er på gang!

- Nå skal vi bestemme alt fra organisasjonsstruktur til hvilke PC-skjermer vi vil ha, så her har vi direkte påvirkning på absolutt alt når vi nå skal bygge vår egen arbeidsplass, sier Marie og avslutter:

- Her er vi på en måte alle nye i Aztek; det er ulike erfaringer, utdanninger og fagfelt, men det vi har felles er driven til å lage noe sammen og hele tiden tilpasse underveis. 

Vil du være med på å bygge Aztek?
Finn alle våre ledige stillinger her, og ikke vent med å søke! 

Anbefalt lesning

Relaterte innlegg Møt en kollega

Abonner på Aztek Insights!