<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2942705&amp;fmt=gif">

Running Windows 11 Preview in Azure Virtual Desktop

30.aug.2021 14:06:54

Petter Tech aka Petter Arnesen er på ferde igjen :-)

Denne gangen tar han oss med på en runde hvor vi blir fortalt hvordan vi kan kjøre Windows 11 Preview in Azure Virtual Desktop, og de forskjellige trinnene vi må igjennom for å få dette til å skje.

Have fun :-) Video in English
URL: Running Windows 11 Preivew in Azure Virtual Desktop

Anbefalt lesning

Relaterte innlegg Cloud Prepare

Abonner på Aztek Insights!