KONTAKT OSS
Innhold
Kontakt oss

Satsing på sikkerhet og tilgangsstyring

av Anders, 17.okt.2018 11:04:35

Trendene i markedet tilsier at den digitale modenheten hos norske bedrifter øker, og at flere er klare for å benytte skyen. Dette betyr at bedriftene går vekk fra å investere og vedlikeholde egen infrastruktur med lokale serverløsninger, og i stedet benytte seg av sky-tjenester som gjør det mulig for de ansatte å bruke digitale arbeidsflater med utstyret de vil, hvor de vil, og når de vil.

Dagens enorme krav og forventninger til informasjonstilgjengelighet må derfor møtes med teknologi som sikrer at informasjon ikke havner i feil hender. Derfor er det sikkerhet og tilgangsstyring som står i sentrum av vår satsing mot å skape fremtidens beste IT-løsninger for både private og offentlige kunder.  

- Når vi gjennomfører prosjektleveranser, gjør vi det med sterk fokus på sikkerhet. Tilgangsstyring er ekstremt viktig for kundene våre, så de vet at de ha kontroll på dokumentene deres, hva som blir gjort med de og hvem som har tilgang til de, sier Anders Thulin Røkke, daglig leder i Aztek.

Bli et teknisk alibi

Han er tydelig på at Aztek må se fremover for at selskapet skal forbli relevant for potensielle kunder og de behovene som vil dukke opp i fremtiden. Omstillingsviljen hos norske selskaper og i offentlig sektor er på vei til å skyte fart for alvor, og viktigheten av å ha konsulenter med praktisk tilnærming er større enn noen gang.

- Vårt team består av seniorkonsulenter med lang, og bred erfaring. Vi innfører teknologi hos bedrifter, men vi drifter den ikke, og der ligger det en viktig forskjell. Våre konsulenter engasjeres for å løse et problem, og blir ofte et teknisk alibi internt i bedriften de jobber med. Det som gjør oss verdsatt er at de benytter en praktisk tilnærming, som gjør omstillingen lettere enn hva mange ofte frykter, sier Thulin Røkke.

Best i klassen

Vår satsing mot fremtiden vil medføre en økning i leveranser av tjenester som benytter Microsoft-teknologi. Med deres kombinasjon av høytilgjengelighetsløsninger og umatchede tilstedeværelse i Norge, vil vi kunne tilby unike muligheter i moderniserings- og sikringsarbeidet for norske selskaper og offentlig sektor. Dette gjøres med skytjenester som er utviklet for å:

  • Styrke brukernes muligheter for samhandling
  • Automatisere oppgaver som krever unødvendige ressurser
  • Effektivisere tidkrevende prosesser.

Samtidig kontrolleres identiteter og tilganger av Azure Active Directory, som er en nøkkel for moderne arbeidsmetodikk og gir sømløs og sikker tilgang til applikasjoner.

- Vi har masse kompetanse i teamet, men vi ønsker samtidig å hente inn friskt blod som skal være med på å gjøre oss best i klassen på sikkerhet og tilgangsstyring. Vi skal rett og slett etablere et eget team som jobber med dette, fordi det er enormt viktig for kundene våre. 

Aztek Insights

Dette er en plattform som gir deg som besøker nettsiden en introduksjon til våre tanker om bransjen vi jobber i.
Alt vi snakker om forankres i vår kultur og kunnskap. 

Abonner på Aztek Insights