<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2942705&amp;fmt=gif">

Snorre Meland starter i Aztek

02.apr.2020 09:08:56

Vi er henrykte over å kunne meddele at Snorre Meland slutter seg til Aztek som arbeidende styreleder. Han har lang fartstid fra konsulent-bransjen etter å ha vært med på å bygge Acando og nå sist CGI i Norge. Han vil jobbe med strategisk utvikling av selskapet, herunder forretning- og kundeutvikling, samt salg i privat og offentlig sektor.

Dette er en fantastisk nyhet for Aztek, og med Snorre sin erfaring og kompetanse er vi sikre på at vi skal oppfylle vår visjon om at Aztek skal være Norges ledende miljø på modernisering og sikkerhet ved hjelp av skyteknologi.

Hjertelig velkommen Snorre :-)

Abonner på Aztek Insights!