<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2942705&amp;fmt=gif">
KONTAKT OSS
Innhold
Kontakt oss
Frontend_arkitektur

Frontend-arkitektur

Trenger du bistand til å komme i mål med din virksomhets frontend-arkitektur? Vi har et sterkt miljø med spesialister innen beste praksis av moderne frontend-utvikling.

Vi erfarer ofte at mange virksomheter har en frontend-kodebase som er utdatert og at den vokser ukontrollert. Teknologivalgene er kanskje ikke sentralisert, og man gjenbruker frontend-koden i liten grad på tvers av virksomhetenes brukerflater. Dette kan skape høye vedlikeholdskostnader og avvik, og det fører ofte til feil fokus ved at en kun har ressurser til å «holde løsninger i live» istedenfor å se på endringer og fornyelse.

Aztek bistår deg med å forbedre din frontend-arkitektur slik at den imøtekommer brukernes behov og oppfyller kravene til sikkerhet og universell utforming.

Vi benytter en analytisk tilnærming for å få oversikt over dagens arkitektur. Vi ser på kommunikasjonen mellom og innad i applikasjonen, bruk av komponenter, håndtering av data og avhengighet til tredjeparts løsninger. Vår gjennomføring er behovsbasert, og vi har fokus på kontinuerlig forbedring og hyppige leveranser.

Vi kan bistå med kursing og opplæring av personell og ønsker gjerne bidra med kompetanseoverføring der det er behov for det.

Les mer om frontendkurset vi har utviklet og gjennomført for vår kunde Skatteetaten. 

Viktigste fordeler 

  • Tilgang på kompetanse det er utfordrende å få tak i
  • Eksklusiv tilgang til et dedikert ekspertteam som er vant til å jobbe sammen og løser problemer raskt
  • Robust, fungerende og optimalisert frontend-arkitektur som man kan bygge videre på
  • Gjenbrukbart oppsett som kan være grunnmuren til flere applikasjoner
  • Kompetanseheving i egen organisasjon
Profilbilde Knut Johannes Dahle
Knut Johannes Dahle
CEO Cloud Develop
+47 913 57 649