<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2942705&amp;fmt=gif">
KONTAKT OSS
Innhold
Kontakt oss
Systemutvikling

Moderne systemutvikling

Skap fleksible IT-løsninger ved bruk av moderne systemutvikling

Verden er i endring, og det har den alltid vært, men endringstakten har aldri gått så fort som den gjør nå. Brukerens krav til effektive og brukervennlige løsninger økes stadig, nye forretningsmodeller dukker opp og de fleste virksomheter blir mer og mer digitalisert. For å forbli relevant, holde tritt med samfunnets utvikling og de økte forventningene er det avgjørende å ligge i forkant.

Samtidig opplever mange at det er utfordrende å rekruttere systemutviklere, og/eller at man ikke har nok kapasitet eller erfaring internt til å drive vellykkede systemutviklingsprosjekt.

Aztek bistår deg med å skape moderne og fleksible IT-løsninger der din virksomhets nåværende og fremtidige behov er i fokus.

Vi har bred kompetanse innen systemutvikling og arkitektur, og lang erfaring med virksomhetskritiste løsninger innen privat og offentlig sektor. Våre konsulenter har en metodisk tilnærming og solid erfaringsgrunnlag til å vite hvordan beste praksis tas med inn i deres systemutviklingsprosjekt og hvordan vi bygger en smidig arkitektur tilpasset deres løsning.

Aztek har stort fokus på automatisering, testing og kontinuerlige leveranser. Infrastruktur som kode og DevOps er viktige prinsipper som danner grunnlaget for en smidig systemarkitektur som enklere kan endres etter behov. Kombinert med kontinuerlig fokus på forbedringer og læring, sørger vi for at sikkerhet bygges inn i løsningen og at tiltak er målrettede og effektive.

Moderne utvikling i sky

Aztek har bred erfaring med moderne utvikling og integrasjon i skytjenester, deriblant Azure, Amazon og Google. Vi har spisskompetanse på både .Net, Java og bruk av mikrotjenester, samt kontainerbasert arkitektur med bruk av Kubernetes i Azure. I tillegg har vi et sterkt miljø med høy kompetanse og erfaring innen frontend-utvikling, universell utforming og brukerorienterte tjenester. Les mer om det her.

Vi har erfaring med private skytjenester basert på kontainere og Kubernetes. Felles for alle disse tjenestene er at de har fjernet den tradisjonelle plattformkrigen mellom .Net- og Javabaserte utviklingsmiljøer. I moderne utvikling velges det språket og økosystemet som er mest hensiktsmessig å bruke for problemet som skal løses. Uavhengig av språk og økosystem så bygges det i kontainere, leveres i den samme infrastrukturen, og driftes og overvåkes på samme måte.

Team as a Service

I Aztek har vi kryssfunksjonelle og autonome team med bred kompetanse innen en rekke fagområder og bransjer. Våre fagpersoner er samkjørte og kan trekkes inn i dine IT-prosjekter etter behov. På denne måten sikrer du fremgang i dine IT-prosjekter, du får tilgang på et kompetent team som kjenner hverandre fra før av og du får tilgang på kritisk kompetanse i et marked hvor dette er en mangelvare. Les mer om Team as a Service her.

Viktigste fordeler 

  • En langsiktig partner som sikrer deg kritisk kompetanse i et marked hvor dette er en mangelvare
  • Eksklusiv tilgang til et dedikert ekspertteam som er vant til å jobbe sammen og løser problemene raskt
  • En smidig arkitektur som kan endres etter behov
  • Utnytte fordelene med moderne skytjenester
  • Automatisering og kontinuerlig utrulling av programvare
  • Infrastruktur som er definert som kode med versjonskontroll
Profilbilde Knut Johannes Dahle
Knut Johannes Dahle
CEO Cloud Develop
+47 913 57 649