<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2942705&amp;fmt=gif">
KONTAKT OSS
Innhold
Kontakt oss
Aztek_bildebank-37 (1)

Vi er Aztek

 

Aztek skal være Norges ledende miljø på modernisering

og sikkerhet ved hjelp av skyteknologi. 

Forretningsidé

Aztek hjelper sine kunder med å realisere de muligheter som ligger i å ha en sikker skybasert infrastruktur med tilhørende plattform og tjenester.  

Selskapet er ikke et tradisjonelt konsulenthus/bemanningsbyrå, men et selskap som bistår kundens moderniseringsprosess med rådgivnings- og utviklingstjenester basert på egen metode i kombinasjon med tung fag- og forretningskompetanse.  Metoden som er erfaringsbasert bidrar til å sikre en trygg etablering av en sikker og levedyktig skyløsning. Metoden har særlig fokus på hvilke spørsmål som bør adresseres når man skal modernisere virksomhetens IT-støtte på en sikker måte gjennom etablering i sky.

Aztek_bildebank-4 (2)
Aztek_bildebank-31 (2)

Aztek er et selskap for og av de ansatte:

  • Vi tror på eierskap og medbestemmelse 
  • Vi tror på faget, dyktige mennesker og riktige kunder 
  • Vi tror på samspillet jobb og privatliv

Selskapet er eid av de ansatte, og alle nye ansatte vil få anledning til å bli medeier.  

Som selskap er Aztek bevist sin rolle som en del av samfunnet. Selskapet har etablert sitt eget program for samfunnsansvar (Corporate Sosial Responsibility) og ble miljø-sertifisert i løpet 2020. 

Våre samarbeidspartnere

Aztek
HashiCorp_PrimaryLogo_Black_RGB
.png
Logo_City-Network_En-del-av-Iver_On-white_2020