<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2942705&amp;fmt=gif">
KONTAKT OSS
Innhold
Kontakt oss
aztek_om oss 2

Om oss

Aztek skal være Norges ledende miljø på modernisering og sikkerhet ved hjelp av skyteknologi. 

Forretningsidé

Aztek hjelper sine kunder med å realisere de muligheter som ligger i å ha en sikker skybasert infrastruktur med tilhørende plattform og tjenester.  

Selskapet er ikke et tradisjonelt konsulenthus/bemanningsbyrå, men et selskap som bistår kundens moderniseringsprosess med rådgivnings- og utviklingstjenester basert på egen metode i kombinasjon med tung fag- og forretningskompetanse.  Metoden som er erfaringsbasert bidrar til å sikre en trygg etablering av en sikker og levedyktig skyløsning. Metoden har særlig fokus på hvilke spørsmål som bør adresseres når man skal modernisere virksomhetens IT-støtte på en sikker måte gjennom etablering i sky. 

“A 5 star life company 

Aztek er et selskap for og av de ansatte: 

  • Vi tror på eierskap og medbestemmelse 
  • Vi tror på faget, dyktige mennesker og riktige kunder 
  • Vi tror på samspillet jobb og privatliv

 Selskapet er eid av de ansatte, og alle nye ansatte vil få anledning til å bli medeier.  

Som selskap er Aztek bevist sin rolle som en del av samfunnet. Selskapet har etablert sitt eget program for samfunnsansvar (Corporate Sosial Responsibility) og vil bli miljø-sertifisert i løpet 2020.  

Oslo

Snorre Meland, CEO

Snorre Meland
CEO
+47 928 44 993


morten

Morten Strand
Deputy CEO og leder Cloud Prepare

+47 484 98 126

hjørdis

Hjørdis Hoff
Leder Cloud Innovate

+47 982 19 503


knut

Knut Johannes Dahle
Leder Cloud Develop

+47 913 57 649


atle

Atle Hansen
CFO

+47 908 32 227


sven ivar

Sven Ivar Mørch
Rådgiver
+47 908 46 984

 

thomas

Thomas Maukon Andersen
Operativ leder

+47 915 40 269

 
daniel2

Daniel Heggøy
Leder Cloud Trust
+47 410 26 103

Trondheim

torstein

Torstein Solli Hansen
Leder Trondheim

+47 405 55 200

DSC04453

Historie

Aztek ble startet i 2007. I 2017 fusjonert selskapet med GrønnIT. Selskapet er i vekst og har i dag nær 90 ansatte. I 2020 omsatte selskapet for 52 mkr.  

Historisk har selskapet jobbet innen infrastrukturområdet; herunder nettverk, datarom, klienter, virtualisering (server-, lagring, desktop-), disaster recoveryservice management, modern workplacesikkerhet m.m. 

Da sky begynte å etablere seg som alternativ til den tradisjonelle server/datarom/on-premise-tankegangen, ga det helt nye muligheter mht. kapasitet, prosessorkraft, skalerbarhet og tilgjengelighet for alle brukere av IT tjenester, men også store utfordringer knyttet til sikkerhet, arkitektur, integrasjoner, drift og overvåkning, hybride løsninger, revisjoner og lovverk. Dette er områder selskapet jobber aktivt med hos sine kunder i tillegg til tradisjonell infrastruktur. 

Interessert i hva vi gjør?
Jobbe hos oss?
Les bloggen vår!