<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2942705&amp;fmt=gif">
KONTAKT OSS
Innhold
Kontakt oss
Aztek_bildebank-37 (1)

Vi er Aztek

 

Aztek skal være Norges ledende miljø på modernisering

og sikkerhet ved hjelp av skyteknologi. 

Forretningsidé

Aztek hjelper sine kunder med å realisere de muligheter som ligger i å ha en sikker skybasert infrastruktur med tilhørende plattform og tjenester.  

Selskapet er ikke et tradisjonelt konsulenthus, men et selskap som bistår kundens moderniseringsprosess med rådgivnings- og utviklingstjenester basert på egen metode i kombinasjon med tung fag- og forretningskompetanse.  Metoden som er erfaringsbasert bidrar til å sikre en trygg etablering av en sikker og levedyktig skyløsning. Metoden har særlig fokus på hvilke spørsmål som bør adresseres når man skal modernisere virksomhetens IT-støtte på en sikker måte gjennom etablering i sky.

Aztek_bildebank-4 (2)
Aztek_bildebank-31 (2)

Aztek er et selskap for og av de ansatte:

  • Vi tror på eierskap og medbestemmelse 
  • Vi tror på faget, dyktige mennesker og riktige kunder 
  • Vi tror på samspillet mellom jobb og privatliv

Selskapet er eid av de ansatte, og alle nye ansatte vil få anledning til å bli medeier.  

Som selskap er Aztek bevisst sin rolle som en del av samfunnet. Selskapet har etablert sitt eget program for samfunnsansvar (Corporate Sosial Responsibility) og er miljøsertifisert. 

Les vår Aktsomhetsvurdering for 2023. 

 

Våre samarbeidspartnere

Aztek
HashiCorp_PrimaryLogo_Black_RGB
.png
Cleura