<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2942705&amp;fmt=gif">
Team as a Service_
Team as a service

Team as a service – for deg som trenger et velfungerende team som kan skaleres etter dine behov

Har du opplevd utfordringer med å rekruttere rett kompetanse til din interne IT-avdeling, eller at det er vanskelig å skalere antall ansatte etter behov? Må du ofte snakke med flere eksterne aktører for å sette sammen tverrfaglige team som kan bistå deg i dine IT-prosjekter?

I Aztek har vi kryssfunksjonelle og autonome team med bred kompetanse innen en rekke fagområder og bransjer.

Våre fagpersoner er samkjørte og kan trekkes inn i dine IT-prosjekter etter behov. På denne måten sikrer du fremgang i dine IT-prosjekter, du får tilgang på et kompetent team som kjenner hverandre fra før av og du får tilgang på kritisk kompetanse i et marked hvor dette er en mangelvare.

Vi har stort fokus på samhandling og verdiskapning på tvers av Aztek og inn mot våre kunder. Vi bistår deg med å bygge fremoverlente tverrfaglige team som kan skaleres opp og ned etter dine behov slik at du er garantert fremgang og reell verdiskapning i dine IT-prosjekter.

Vi bistår våre kunder med å realisere mulighetene som ligger i bruk av moderne teknologi og digitalisering

Aztek skal være Norges ledende miljø på modernisering og sikkerhet ved hjelp av skyteknologi. Våre erfarne konsulenter har kompetanse innen rådgivning, strategiutvikling, sikkerhet, infrastruktur, systemutvikling, datadrevet innovasjon og analyse, samt verdiskapende forretningsløsninger. I tillegg har vi Iver med på eiersiden som er en ledende nordisk leverandør av skybaserte IT-tjenester; der igjennom drift, infrastruktur, cybersikkerhet og moderne arbeidsplass.

Viktigste fordeler:

  • En langsiktig partner som sikrer deg kritisk kompetanse i et marked hvor dette er en mangelvare
  • Dokumentert erfaring med god samhandling både kryssfunksjonelt og tverrfaglig
  • Dybdekompetanse innenfor hele kundens verdikjede, spesialister innen ulike fagområde kan trekkes inn ved behov
  • Tilgang til ACE (Aztek Centre of Excellence): Spisskompetanse låses ikke til andre kunder over lengre tid, men kan bidra på flere team avhengig av hvor behovet er størst
  • Garanterer kapasitet når teamet må bemannes opp
Profilbilde Torstein Solli Hansen
Torstein Solli Hansen
CEO Aztek Trondheim
+47 405 55 200