<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2942705&amp;fmt=gif">

Iver kjøper seg inn i Aztek og tar neste steg mot å bli ledende innen digital transformasjon og skytjenester i Norden

Snorre Meland
12.apr.2021 09:00:00

Iver kjøper seg inn i Aztek, et av Norges ledende konsulentselskaper innen skytransformasjon og skysikkerhet. Oppkjøpet er neste steg på Ivers ferd mot å bli en ledende leverandør av tjenester innen digital transformasjon og cybersikkerhet med solid kompetanse innen kodebasert infrastruktur. Takket være oppkjøpet kan selskapene tilby et svært godt utvalg av skybasert teknologi og moderne metoder for utvikling, sikkerhet og drift som fremmer kundens digitale innovasjon.

Det er stor etterspørsel etter den ekspertkunnskapen Aztek har om offentlige skyplattformer, spesielt Azure. Iver har arbeidet aktivt med rekruttering og opplæring av medarbeidere innenfor disse områdene, og ved å kjøpe seg inn i Aztek styrkes Ivers posisjon og kompetanse ytterligere. Før årsskiftet kjøpte Iver opp City Network, som tilbyr skytjenester med innebygd regeletterlevelse basert på åpen kildekode. Kombinasjonen av City Network, Aztek og Iver gir et unikt skytilbud på det nordiske IT-markedet. De sterke sidene ved det samlede tilbudet gjør Iver til en moderne og fremoverlent partner som hjelper bedrifter og organisasjoner med å få mest mulig nytteverdi ut av den digitale transformasjonen.

– Vi har i lengre tid samarbeidet med Aztek om flere kundeoppdrag knyttet til skytransformasjon. Under samarbeidet ble det tydelig at Aztek og Iver utfyller hverandre svært godt. Aztek har solid kompetanse og et utmerket tilbud innen rådgivning og transformasjon til sky- og kodebasert infrastruktur, applikasjonsutvikling og DevOps. Når vi nå kombinerer Azteks tilbud med Ivers omfattende erfaring fra drift, styrker vi begge selskapenes kompetanse, posisjon og muligheter. Gjennom oppkjøpet dobler vi antall ansatte i Norge, der vi nå til sammen blir over 150 medarbeidere, noe som også er veldig gledelig, sier administrerende direktør Carl-Magnus Månsson i Iver.

– Vi har blitt virkelig godt kjent gjennom vellykkede samarbeid om ulike kundeprosjekter, og vi føler at tiden nå er moden for et partnerskap. For både Iver og Aztek er det viktig å opprettholde og videreutvikle Azteks fokus på vekst og fortsatt kompetansebygging. Aztek vil selvsagt vokse raskere nå som vårt tilbud og vår spisskompetanse blir kombinert med Ivers store kundebase og kompetanse på drift. Gjennom oppkjøpet fjerner vi eventuelle hindringer for fortsatt vekst, og både Iver og Aztek ser store fordeler ved å gjøre hverandre sterkere gjennom et nærmere samarbeid, sier CEO Snorre Meland i Aztek Group AS.

Aztek vil fortsette å fungere som et eget selskap under navnet Aztek. Som i alle partnerskap er nøkkelen til suksess å styrke hverandre og sørge for at begge parter fortsetter utviklingen.

– Vi vil fungere som uavhengige enheter under egne varemerker, men presentere et felles tilbud overfor markedet. Vi ser frem til et samarbeid preget av stor forståelse av kundens virksomhet og utfordringer. Begge selskaper er svært nysgjerrige på hverandres sterke sider og kompetanse. Totalt sett vil kundene våre få et bredere tilbud, og vi vil hjelpe kundene med å velge den eller de skytjenestene som er best ut fra deres forutsetninger og behov, avslutter Carl-Magnus Månsson.

 

Om Aztek Group AS

Aztek leverer konsulenttjenester med fokus på strategi, sikkerhet, moderne utvikling, datadrevet innovasjon og skysinfrastruktur. Aztek ble grunnlagt i 2007 og har vokst betydelig de siste årene. I dag har Aztek cirka 80 medarbeidere og kontor i Oslo og Trondheim.

 

Om Iver

Iver utvikler, setter sammen og leverer IT-tjenester som skaper digitale konkurransefortrinn og muliggjør innovasjon. Vi veileder kundene våre i et IT-landskap som er i stadig endring, og gjør det enkelt å ta i bruk ny teknologi og moderne arbeidsmåter. Iver har kunder i alle bransjer, og vi leverer tjenestene våre til mellomstore og store bedrifter og organisasjoner samt til offentlig sektor. Selskapet har hovedkontor i Stockholm og driver virksomhet i Norden. Målet er å fortsette ekspansjonen, alltid med nærhet til kunden. Iver omsetter for drøyt 2,3 milliarder svenske kroner og har cirka 1 200 medarbeidere fordelt på 25 kontorer i Norge og Sverige. Vi er store, men har nærhet til kundene våre – både geografisk og i tankene. Les mer på iver.no.

Informasjonen ble offentliggjort 12. april 2021, kl. 09.00.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:

Carl-Magnus Månsson, adm. dir. og konsernsjef, Iver
Telefon: +46 73 668 92 74
E-post: carl-magnus.mansson@iver.se

Snorre Meland, CEO, Aztek Group AS
Telefon: +47 92 84 49 93
E-post: sme@aztek.no

Jakob Tapper, informasjon, Iver
Telefon: +46 739 81 63 33
E-post: jakob.tapper@iver.se

 

Abonner på Aztek Insights!