<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2942705&amp;fmt=gif">
Cloud Community of Excellence_

Cloud Community of Excellence

Aztek sine erfarne rådgivere bistår deg med å skape verdi av dine investeringer. Vi ser til at du utnytter skyens fleksibilitet og innovasjonskraft, samtidig som sikkerheten ivaretas.

Mange virksomheter opplever i dag et behov for å bygge en leveranseorganisasjon som er i stand til å levere innovative digitale løsninger på tvers av forretningsområder og IT-landskap i bedriften. Samtidig opplever mange at deres digitale leveransekultur ikke er bygd for å få realisert deres behov. Det kan være:

 • Treghet, eller mangel, på mulighet for testing og prototyping av digitale tjenester. 
 • Eksisterende leveranseapparat for digitale tjenester har ikke kapasitet eller evne til å ta del i forretningens innovasjonstakt.
 • Kultur og organisasjon er for silo- og kontrollbasert til å kunne fremme kontinuerlig forbedring og innovasjon av digitale produkter og tjenester.
 • Time-to-market tar for lang tid.
 • Kostnader for utvikling, testing og innovasjon er for høye.
 • Tradisjonell IT lagt til skyen er ikke nødvendigvis billigere.
 • Lav kundetilfredshet både internt og eksternt.

Cloud Community of Excellence (CCoE)

Aztek sitt Cloud Community of Excellence er en konsulenttjeneste som sammen med deres team bygger en ny, smidig digital leveransekultur for skytjenester basert på DevOps sine fem prinsipper og Microsoft Cloud Center of Excellence organisasjonsmodell.

Våre rådgivere besitter kompetansen du trenger for å igangsette og lykkes med digitale tjenester. Vi vet hvordan skyteknologi i samspill med annen teknologi forsterker din forretningsstrategi og dekker dine behov, samt ambisjoner.

Hvordan går vi frem?

Sammen med dere avstemmer vi forretningsbehov, budsjetter og fremdriftsplaner. Vi analyserer nå-tilstanden og etablerer en ny leveranseorganisasjon. Den nyetablerte organisasjonen ser nærmere på en eller flere business cases, setter opp en backlog og enes om initielle OKR (objectives and key results) slik at vi kan ha målbar suksess for etableringen av CCoE.

Samtidig etablerer vi en styringsmodellmodell, tilpasser prosesser og metoder i andre områder av bedriften som har behov for interaksjon med de digitale leveransene – enten som «kunder», «leverandører» eller kontrollenheter (som f.eks sikkerhet, informasjonskontroll/compliance ol.)

Viktigste fordeler:

 • En tydelig vurdering og anbefaling som setter dere i stand til å kickstarte deres nye digitale leveransekultur.
 • En kulturell transformasjon som vil være en permanent og er en positiv endring i bedriften
 • Vi jobber side om side med deres personell og team for å sikre at kunnskapsoverføringen og utviklingen i teamet går som det skal
 • En ny leveranseorganisasjon for skytjenester basert på en smidig leveransemodell og DevOps
 • Høyere grad av hastighet på leveranse (TTM) av digitale skyleveranser til forretningen
 • Høyere grad av kvalitet i tjenesteproduksjon og skyleveranser
 • En skyplattform som kan skaleres, endres og videreutvikles i takt med virksomheten og utviklingen i samfunnet for øvrig
Profilbilde Eirik Engvik
Eirik Engvik
CEO Cloud Strategy
+47 911 43 284