<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2942705&amp;fmt=gif">
KONTAKT OSS
Innhold
Kontakt oss
Data driven innovation

Datadrevet innovasjon

Rust din virksomhet for fremtiden gjennom datadrevet innovasjon

Et konkurransebilde i rask endring gir behov for videreutvikling og kontinuerlig forbedring av virksomheten. Endring er den nye normalen, men hvordan og i hvilket tempo bør du endre din virksomhet? Vi hjelper deg med å finne informasjon i data, slik at du kan ta faktabaserte og datadrevne beslutninger.

Aztek bistår deg med strategi og veikart for data-drevet innovasjon
– fra idé/behov til realisering av innovasjon

De siste årene har tilgangen på informasjon eksplodert, og moderne analytiske verktøy er i rask utvikling. Potensialet for vekst, effektivisering og nye muligheter er enorme. Imidlertid opplever mange at det er krevende å gå fra idé og «proof of concept» til realisering av potensialet i sine interne og eksterne data.

Våre erfarne konsulenter bistår deg med å gjøre relevante data tilgjengelige for datadrevet innovasjon på en sikker, moderne datainfrastruktur som inkluderer:

 • dataplattform 
 • datafangst og lagring 
 • data governance
 • pålitelig dataverdikjede
 • data-infrastruktur som kode
 • informasjonsarkitektur
 • data engineering (ETL/ELT)
 • dataanalyse (S, ML, AI, BI)
 • validering 
 • visualisering

Vår visjon er at vi skal hjelpe din organisasjon med å få testet deres ideer raskt, bygge verdikjeder og investere i teknologi gradvis og med lav risiko. Vi har tro på å jobbe smidig og levere inkrementelt slik at man slipper å hoppe blindt inn i et langt og dyrt prosjekt som kanskje vil skape noe nyttig på sikt. 

Våre tverrfaglige team gir deg tilpassede, erfaringsbaserte råd og hjelper deg med realiseringen, gjerne på hele verdikjeden; fra innsamling, lagring, analyse og utnyttelse av dataen. 

Viktigste fordeler 

 • Økt gevinstrealisering og verdiskapning
 • Økt effektivitet og kostnadsbesparelser
 • Bedre beslutningsstøtte basert på fakta
 • Innovativ tjeneste- og produktutvikling basert på reelle behov
 • Tilgang på tverrfaglig team som hjelper deg å kombinere din bransjekompetanse og erfaring, med moderne infrastruktur og analytiske verktøy
 • Smidig prosjektleveranse og inkrementell utvikling der vi tilpasser leveransen underveis, etter virksomhetens og brukernes behov
Hjørdis Hoff_web
Hjørdis Hoff
CEO Cloud Innovate
+47 982 19 503