<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2942705&amp;fmt=gif">

Aztek AS og Snow Software

17.okt.2019 09:00:00

Vi har den store glede å kunne annonsere at Aztek AS har blitt Partner av Snow Software. Deres produktportefølje vil være et veldig bra tilskudd til Aztek sin tydelige strategi innen automatisering og reisen mot skyen.

Dette er et viktig strategisk samarbeide som vi har stor tro på vil være fruktbart både for Snow Software, Aztek og mange kunder i det norske markedet.

Takk for tilliten Snow Software - for mer info om selskapet og deres løsninger, sjekk ut Snow Software

Abonner på Aztek Insights!