<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2942705&amp;fmt=gif">

Vi velger energi foran diplomer

23.okt.2018 13:27:46

Aztek er først og fremst et konsulentfirma som innfører ny teknologi hos selskaper. For at vi skal skal realisere vår målsetning om å være best på fremtidens IT, må vi levere varene på flere områder:

  1. Kartlegging av nåtid er først og fremst viktig for å identifisere de behovene som kundene våre har for at den daglige driften skal fungere optimalt.
  2. Fremtidens IT vil by på mange spennende muligheter, og skal man utnytte dem, må ny teknologi innføres gjennom modernisering av infrastruktur, arbeidsflater og plattformtjenester.
  3. En kritisk faktor i omstillingsfasen ligger i arbeidet med informasjonssikkerhet, sikring av enheter og tilgangsstyring, som er hovedområdet for Azteks satsing mot fremtiden.

Vårt team av seniorkonsulenter er allerede godt rustet for å innfri på disse områdene, men vi må rekruttere nye tilskudd dersom vi skal være best av de beste. I løpet av 2019 skal vi derfor ansette et nytt team, som er eksperter på sikkerhet og tilgangsstyring.

Hvem skal jobbe i Aztek?

Når vi i Aztek ser etter nye medarbeidere, veier personlige egenskaper tyngre enn diplomer. Det betyr at vi ønsker å ha med deg som sprudler på jobb og bidrar med positivitet, og samtidig kan sakene dine.

Vi er godt kjent med at det finnes svært mye kunnskap blant folk der ute som aldri har fullført en grad på skolen. Det ser vi ikke noe problem i, for det er det som er annerledes som gjør oss sterkere.

Vårt ønske har aldri vært å være et firkantet IT-selskap, med konsulenter som sitter i hjørnet av rommet og løser teknologiske utfordringer. Vi skal tilby mye mer, og ser heller etter personer med mye energi, som våger å ta rommet, enn de som ikke kan flagge med mer enn diplomer og sertifiseringer. Vi skal ha inn hyggelige mennesker, og sørge for at de har det bra på jobb.

Fremtidens IT er ikke kjedelig, og derfor kan ikke vi være det heller.

Abonner på Aztek Insights!