<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2942705&amp;fmt=gif">
Smart CRM

Smart CRM

Skap og behold de lønnsomme kundene ved hjelp av Smart CRM

Mange bransjer opplever et stadig økende konkurransebilde: Produkter blir mer og mer homogene, bedrifter ansetter samme kompetanse, kjøper fra samme underleverandør og prisene presses ned. Kundene på sin side har tilgang på en rekke informasjonskilder og søkeverktøy som gjør at de har langt bedre innsikt i din bedrifts produkter, priser, kapasitet, kompetanse og kundetilfredshet enn tidligere.

Hvordan skal du klare å posisjonere deg på best mulig måte i en slik konkurransesituasjon?

Ett svar er å utvikle sterke kunderelasjoner - da tilfredse kunder er lønnsomme kunder, gode referanser og ambassadører for din virksomhet. Her er CRM (Customer Relationship Management) helt avgjørende! Les mer om hvorfor CRM er sentralt for lønnsom vekst her. 

Om du enten mangler erfaring med CRM, har en gammel løsning og ønsker å utnytte skymulighetene, har begrenset kapasitet eller kompetanse på CRM og/eller er et selskap i sterk vekst – da kan Smart CRM være løsningen for deg!

Smart CRM er basert på Microsoft Dynamics 365 - en ledende digital plattform

Smart CRM er Aztek sin beste-praksis-metodikk for innføring av løsninger for markedsføring, salg og service. Smart CRM gir deg en smidig implementering til en forutsigbarpris med høy leveransekvalitet. Løsningen danner et godt utgangspunkt for å utnytte moderne skyteknologi til å skape varige forretningsverdier for deg som kunde.

Vår metodikk starter med en strategi- og analysefase for å sikre at dere foretar riktige veivalg ut fra målsettinger med investeringen, modenhetsgrad til organisasjonen og mulighetene ny teknologi kan gi. Rammeverket prioriterer optimal utnyttelse av eksisterende funksjonalitet, før investeringer i skreddersøm.

Aztek har et sterkt fagmiljø innen CRM, markedsføring og dataanalyse. Vi har lang erfaring med å sette oss inn i våre kunders virksomhet og deres kunders kundereise. Vi tilpasser CRM-løsningene til ditt behov og kan bistå deg med alt fra analyse og spesifikasjonsprosess, til implementering, test, opplæring og produksjonssetting. I tillegg kan vi være med å realisere forretningsgevinstene som ønskes å oppnås med Smart CRM.

Viktigste fordeler:

  • Velegnet til leadsgenerering gjennom digitale kanaler
  • Godt egnet for en strukturert salgsprosess med høyere hit rate
  • Sikrer mer profesjonell oppfølging av ettermarkedet
  • Bidrar til økt innsikt i kundebehov og nye muligheter
  • Reduserer manuelle oppgaver gjennom automatiske arbeidsprosesser
  • Økt datakvalitet og bedre personvern
  • Høy forretningsverdi målt mot investeringsbehov
  • Moderne, skalerbar og sikker skybasert løsning
  • Lett å integrere med eksterne systemer
Profilbilde Tore Berntzen
Tore Berntzen
CEO Cloud Solutions
+47 976 65 459