<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2942705&amp;fmt=gif">

Jeg trives best i prosjekter med en viss størrelse og kompleksitet

Marianne Røgeberg
08.mar.2023 10:15:11

Camilla Bertelsen jobber som rådgiver innen området skystrategi og transformasjon. Hun har erfaring fra utvikling av applikasjoner og algoritmer, utvikling av BI og datavarehusløsninger, og rådgivning innenfor information management. I hele hennes karriere har hun jobbet i konsulentbransjen, men med ulike roller som fagansvarlig, teamleder og avdelingsleder.


Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg?
For tiden jobber jeg 100 % i oppdrag for NAV. Jeg jobber innenfor området data og virksomhetsløsninger med analytisk plattform. Vi legger til rette for plattformtjenester for de teamene som jobber med å bygge datavarehus og for de ansatte som ønsker å lage visualiseringsprodukter. Målet er at sluttbrukerne skal få tilgang på ferdige analyser, men også gode datasett som gir dem den innsikten de trenger for å utføre jobben sin.
Mye av jobben går ut på å sikre plattformen for å hindre at data kommer på avveie og tilgangsstyre dataene slik at kun de som har rett til å se dataene for tilgang på dem.
Mye av min hverdag består av møter der vi sammen kommer frem til gode måter å dele data på, både internt i NAV og eksternt, samtidig som vi ikke øker risikoen for at de dataene vi sitter på havner i feil hender. Det krever både gode tekniske innretninger, god og gjennomtenkt arkitektur, i tillegg til gode prosesser for å sikre at vi forstår hvilke data vi kan dele – og hvilke data vi ikke kan dele.

Hvordan kunder og prosjekter trives du best med?
Jeg trives best i prosjekter med en viss størrelse, langsiktighet og kompleksitet. Helt fra tidlig i min karriere har jeg hatt lange prosjekter – kanskje i motsetning til mange innenfor konsulentbransjen.

Jeg liker også godt prosjekter med en viss tverrfaglighet der det er mulig å lære noe nytt og utvikle meg, samtidig som jeg får brukt noe av det jeg kan fra før av og kanskje kan lære dette til noen andre igjen.

Jeg må si jeg trives veldig godt i prosjektet hos NAV. De har veldig høye ambisjoner for både hva de skal få til innenfor IT-området, og er i tillegg veldig opptatt av at NAV IT skal være et bra sted å jobbe.

Hvordan trives du hos Aztek?
Jeg startet i Aztek høsten 2021 og trives veldig bra! Jeg valgte å starte her da jeg kjente en del av de ansatte fra før av og vet hva de står for. Jeg liker også at Aztek ikke er så stort selskap, men samtidig viser evne til å satse og bygge opp nye fagområder jeg har tro på blir viktige fremover.
Innenfor mitt område endrer ting seg raskt, og som et konsulenthus er det superviktig at vi klarer å utvikle oss fagmessig i tråd med endringene. På den måten klarer vi å holde tjeneste relevante og gi verdi til våre kunder.

Hva motiverer deg på jobb?
Jeg motiveres av å løse problemer og å få ting til å fungere. Det kan være å finne tekniske eller prosessmessige løsninger for ulike behov, eller handle om det menneskelige:
- Få til at vi jobber riktig sammen som en gruppe. At alle får bidratt og trives på jobb, samtidig som de får muligheten til å utvikles.
- Teamet jobbe bra sammen med brukere eller andre nøkkelpersoner.

Jeg blir også mer motivert når jeg føler at den jobben jeg gjør er viktig for noe. For eksempel det å sikre at vi bruker data på en god måte hos NAV.

Hva «drømmer» du å gjøre om 5 år?
Jeg trives med å utvikle meg både med tanke på fagområdet og roller, så jeg håper egentlig at jeg har lært enda et nytt område innen 5 år. Jeg har vel innsett at jeg har et ekstra hjerte for at vi skal skape verdi ut av data, men også passe på at vi bruker data på en god måte både for samfunnet og for enkeltindividet, så jeg håper vel at jeg får fortsette å jobbe med det.

Når du ikke er på jobb, hva liker du å gjøre da?
Jeg liker å gå tur, både i byen, i skogen, på fjellet eller ved sjøen. Jeg liker også å trene, eller trenger å trene 😊 Og så liker jeg å strikke og lage ting for hånd. De siste årene har jeg savnet veldig å gå på festivaler og konserter, så håper det blir anledning til det i tiden som kommer.

Anbefalt lesning

Relaterte innlegg Møt en kollega

Abonner på Aztek Insights!