<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2942705&amp;fmt=gif">

“Jeg anerkjente raskt at dette var for godt til å ikke kaste seg på”

23.nov.2020 11:00:05

- Jeg er ikke typen som klatrer i fjellsider, men jeg er heller ingen trygghetssøker, svarer Ole André Schistad smilende på spørsmål om hvorvidt han er en risk taker.

Ole Andre Schistad

Ole er seniorkonsulent i Aztek, halvannen måned inn, han var nemlig en av dem som bestemte seg for å skifte jobb midt i tjukkeste Korona-nedstengingen. 

På daværende tidspunkt satt Ole godt plassert i fast stilling som arkitekt i et stort konsulenthus, uten den minste motivasjon om å bytte jobb i noen umiddelbar fremtid.

- Men her sitter jeg da, så de greide å overbevise meg, flirer Ole, og understreker:

- Grunnen til at jeg valgte å si ja, er egentlig veldig enkel: jeg anerkjente raskt at dette var for godt til ikke å kaste seg på.

Les også: Bygger Nordens ledende miljø på modernisering og sikkerhet

Han legger vekt på at selv om det er en viss risiko i å gå fra noe kjent og trygt til noe ukjent, kan nettopp dét også være selve motivasjonen.

-  Jeg husker en gang jeg var på ledertrening med en mental-coach, og hun fortalte at det finnes to typer mennesker: de mulighetsmotiverte og de fryktmotiverte. Jeg er egentlig ikke mulighetsmotivert; det er heller når jeg tenker på alt som kan gå galt, at jeg blir ordentlig motivert, nesten litt fandenivoldsk. Det gjør at jeg vil fremover; få det til – tross alt, sier Ole.  

Store vekstambisjoner
Det var et par ulike faktorer som trakk Ole mot Aztek, og det første var balansen mellom selskapets moderne måte å organisere et teknologi-/konsulenthus på, og samtidig soliditeten til en etablert og moden bedrift.

- Her er et av Azteks store konkurransefortrinn: selskapet har en gjennomgående god forståelse for både teknologi og forretning – helt opp til ledelsen. Dette vet vi mange selskaper sliter med; at ledere gjerne skjønner businessen, men ikke teknologien som gjør den mulig. Da er de prisgitt sine rådgivere, og beslutningene blir ofte litt for motepreget og “Gartner-approved” enn de burde, sier Ole.

Når Aztek nå befinner seg i en periode hvor de ser mot ekspansiv vekst, og vil ha flinke folk til å være med og dra, har Ole stor tro på at de har startet på riktig ben; med et klart blikk på utfordringer som skal løses.

Les også: Bang..! 4 nyansatte

- Stifterne, de som driver selskapet, er svært erfarne bransjefolk. Det gjør at risikoen for å gjøre nybegynnerfeil er mye mindre, sier Ole og forklarer at når Aztek nå har en så kraftig vekstambisjon, var det for ham en soleklar motivasjon å komme inn i denne formative fasen og være med på reisen videre.

Ole Andre Schistad

En annen avgjørende faktor var Azteks klare og særegne satsning på sine ansatte i å gjøre dem til medeiere av selskapet, noe som gir myndighet over egen arbeidsplass og -hverdag.

- Det gir anledning til å dele av gevinst på omsetning, men det handler jo ikke om å bli rik på denne ordningen; dett handler om at alle får en sjanse til å jobbe for seg selv, sier Ole.  

 

En ny, moderne organisasjonsmodell
Etter mange år i bransjen har Ole lang erfaring fra arbeid i alt fra noen av Norges største selskaper, til den minste start-up, og som “multipesialist” og generalist, har han ikke valgt seg ut ett spesifikt fokusområde, men snarere jobbet med, og spesialisert seg over flere felt.

Les også: Møt en kollega: Aleks!

Dette korrelerer godt med nettopp det som, i Oles øyne, gjør Aztek spesielle; at de satser på hele verdikjeden rundt utvikling og forvaltning av teknologistacken, der andre konsulenthus gjerne spesialiserer seg på spesifikke teknologier eller stadier av livssyklusen.

Hans erfaring er at de fleste prosjekter er tverrfaglige, men leveres med ressurser som tilhører faggrupper utenfor prosjektet, og gjerne med JiIra som samhandlingsplattform.

 - Men Aztek har altså en unik mulighet til å organisere seg i vertikale team som består av flere ulike fagområder som representere flere nivåer av en leveranse. Slike team kan godt bestå på tvers av både prosjekter og kunder. Ole Andre Schistad

Han understreker at en slik måte å tenke på selskapets organisasjonsmodell foreløpig er mer utbredt i utlandet enn i Norge, hvor vi gjerne opererer litt mer "tradisjonelt" på dette området.

- Aztek er ikke noe nytt selskap, men de beveger seg nå mot en annen og mer moderne organisasjonsmodell enn den vi oftest ser, og det er dét som kommer til å løfte Aztek opp og igjennom tiden som kommer, avslutter Ole.

Vil du være med å bygge videre på Aztek? Du finner alle ledige stillinger her, så ikke vent med å søke! 

Anbefalt lesning

Relaterte innlegg Møt en kollega

Abonner på Aztek Insights!